कृष्ण बहादुर बाेहरा

कृष्ण बहादुर बाेहरा


कार्यालय प्रमुख

9858058199

नन्द बहादुर रावल

नन्द बहादुर रावल


सुचना अधिकारी

9858322085

परिचय

देश संघात्मक व्यवस्थामा गएपश्चात सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने संरचना समेतको तहगत बाडफाँड हुने क्रममा प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्र भित्र समाहित भएको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हितको कार्यभार समाली रहेको साविक घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति र विभाग तर्फका कार्यालयहरु कर्णाली प्रदेश सरकारको मिति २०७६ साल भाद्र ६ को निर्णयले उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयमा रुपान्तरित भएको छ ।

तस्विर संग्रह